SSM Bygg & Fastighets AB fortsätter att expandera och har under början av 2013 anställt ytterligare 4 personer, Eva Pettersson (HR Chef), Johan Perslow (Projektchef), Anna Bergkrantz (Projektledare försäljning) samt Emma Lindfeldt (Assistent). Bolaget har nu 23 anställda och söker fortsatt fler medarbetare då framförallt Platschefer, Projektchefer, Inköpschef, Projektledare försäljning, Arbetsledare samt Brf handläggare.

”Våra medarbetare är bolagets viktigaste tillgång. Vår fortsatta tillväxt förutsätter
att vi även framöver kan locka till oss fler duktiga medarbetare med rätt
kompetens. Vi är otroligt glada och stolta över att Eva valt att börja hos oss.
Eva blir en viktig tillgång i bolagets strävan mot att i framtiden bli en av
marknadens mest attraktiva arbetsgivare. Att utveckla våra medarbetare, vår
process och vårt kunderbjudande är något vi ständigt arbetar med.”

Eva tillträdde tjänsten som HR chef den 2 april 2013. Eva har lång och bred
erfarenhet som HR chef från ett flertal olika företag däribland Stiftelsen
Nordiska museet, Setterwalls och Max Mathiessen.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD SSM, tel 0706-185199