Exergy Fuel Cells S.r.I., ett dotterbolag till Morphic Technologies AB, har i samarbete med ICI Caldaie S.p.A. och flera andra italienska företag och forskningsinstitutioner erhållit ett projektbidrag i ”selection Industria 2015” för projektet MICROGEN30. För Exergys del uppgår bidraget till 1 960 000 EUR, cirka 20 MSEK. Projektet MICROGEN30 rankades på första plats av Italiens departement för ekonomisk utveckling.

INDUSTRIA 2015 är Italiens plan för ny industripolitik enligt EU:s direktiv 2006/32/EC av den 5:e april 2006. Ur direktivet: ”Den europeiska unionen ser det som angeläget att utnyttja energiresurserna på ett effektivare sätt. Målet för medlemsstaterna är en energibesparing på 9 % inom 9 år från datumet för direktivet genom att vidta åtgärder för att förbättra energistyrning och energieffektivitet”. Inom ramen för INDUSTRIA 2015 kommer departementet för ekonomisk utveckling att ekonomiskt stödja projekt vars mål är förbättrad energistyrning samt kommersialisering av teknik för hållbar energi och därtill hörande forskning och utveckling under ett medellångt tidsperspektiv (2015).

MICROGEN30 är ett medelstort energisystem för framställning av el och värme baserat på en PEM bränslecell för stationära tillämpningar, i det här fallet för bostäder. Målsättningen är att det framtagna systemet ska producera 30 kW el och 50 kW värme.

PROJEKTDELTAGARE
Projektet leds av ICI Caldaie S.p.A., Italiens ledande företag inom uppvärmning och varmvatten för bostäder. Inom projektet ansvarar Exergy för bränslecellen. Målet är att förbättra tekniken så att kostnaden för en bränslecells-stack kan reduceras. I det arbetet kommer Exergys systerföretag Cell Impact att bidra med flödesplattor och Helbio med utvecklingen av en katalysator baserad på kolnanorör.

Andra viktiga samarbetspartners i projektet är ENEA (Italiens motsvarighet till Nutek), POLIMI (Tekniska universitetet i Milano) samt CNR, ett statligt forskningsinstitut, vars avdelning för membranteknologi deltar.

Åtskilliga studier har lyft fram att kombinerade system för el- och värmeproduktion (CHP – Combined Heat and Power) baserade på bränsleceller är en av de mest lovande teknologierna vad gäller energieffektivitet för bostäder. Idag finns inga CHP-system i den storleken på marknaden utan bara mindre system.

”Möjligheten att förbättra bränslecellsteknologin för uppvärmning och el till bostäder ökar kraftigt genom att våra systerföretag Helbio och Cell Impact kan stötta oss med ledande teknologi vad gäller flödesplattor, elektroder och katalysatorer. Det gör det möjligt för oss att utveckla bränsleceller för höga temperaturer som både är effektivare och billigare. Projektet gör att vi ser framtiden an med ökat hopp och entusiasm när vi nu får tillgång till all den teknologi som behövs för att komma vidare mot målet att kommersialisera bränsleceller för konsumentledet”, säger Angelo D´Anzi, VD för Exergy Fuel Cells.

Om Exergy Fuel Cells
Exergy Fuel Cells erbjuder egenutvecklade och patenterade innovativa och prismässigt konkurrenskraftiga bränsleceller i ett flertal varianter och storlekar. Flera av företagets bränslecellsprodukter har lämnat prototypstadiet och tillverkas redan i mindre serier. Utöver bränsleceller erbjuds även tillverkningsprocesser för serietillverkning av såväl enskilda komponenter som kompletta bränslecellsystem. Detta gör Exergy Fuel Cells till ett av de företag i branschen som kommit längst i förberedelserna för produktion av bränsleceller i större volymserier.

För mer information, kontakta:
Johannes Falk, Vice President, Corporate Strategy & Investor Relations
Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)706-76 73 93
E-mail: [email protected]