Fitch Ratings (”Fitch”) och S&P Global Ratings (”S&P”) har idag båda bekräftat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”):s investment grade rating BBB-. Fitch bekräftar sin rating med positiva utsikter och S&P uppdaterar sin rating till stabila utsikter.

Ratingen från Fitch reflekterar stabiliteten i SBB:s hyresintäkter från samhällsfastigheter och svenska hyresrätter, där andelen intäkter från hyresrätter ökat, liksom SBB:s fokus på att minska skuldsättningen. Bland faktorer som kan leda till en ratinguppgradering nämns nettoskuld/EBITDA under 12,5x (eller 14,5x 2022 proforma) baserat på den befintliga fastighetsportföljen där cirka 25 procent av hyresintäkterna kommer från svenska hyresrätter. I den senast föregående ratingrapporten uppgavs motsvarande nyckeltal till 11,5x baserat på en portfölj där 20 procent av hyresintäkterna kom från svenska hyresrätter, vilket innebär att förutsättningarna för en uppgradering har stärkts.

S&P konstaterar i sin rapport att de stabila utsikterna indikerar att SBB:s fastigheter fortsätter att främjas av hög efterfrågan på samhällsfastigheter och svenska hyresrätter tack vare gynnsamma demografiska trender och bostadsbrist i Norden. Samtidigt bedöms att SBB:s framtida finansieringskostnader kan öka givet den försvagade kreditmarknaden, vilket är orsaken till justeringen till stabila utsikter.

”Vi är fast beslutna att fortsätta vårt arbete att stärka vår långsiktiga finansiella position. Därför är det glädjande att Fitch har uppmärksammat vårt allt större bostadsbestånd och presenterar nyckeltal som underlättar för oss att få högre rating. Vi känner oss trygga att uppnå också de nyckeltal för högre rating som S&P presenterar”, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]