SBB har åtagit sig att styra bolagets verksamhet i linje med följande av FNs globala hållbarhetsmål;

5. Jämställdhet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och ekologisk mångfald

För mer information om arbetet inom ramen för respektive mål hänvisas till bolagets hållbarhetsredovisning.