SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, genomför förändringar inom koncernledningen.

SSM förstärker koncernledningen med affärsutvecklingschef Erik Lemaitre. Erik har jobbat
fem år inom SSM och har 25 års erfarenhet av nationell och internationell bostadsutveckling,
från bland annat NCC och Nexity.

Marknadschef Susanne Blomberg och CIO Jan Michelson lämnar samtidigt koncernledningen
för att ingå i den operativa verksamheten.

Koncernledningen består efter förändringarna av följande personer; Mattias Roos
(VD & koncernchef), Maria Boudrie (Chefsjurist), Johan Ellertson (Avdelningschef Projekt),
Erik Lemaitre (Affärsutvecklingschef), Christer Ljung (Avdelningschef Produktion & Inköpschef),
Ann-Charlotte Johansson (Kommunikations- & IR-chef), Ola Persson (CFO) samt Casper Tamm (Ekonomidirektör).

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018 kl. 15:00 CET.


För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
Twitter: @AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 30 juni 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj.
SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017.
www.ssmlivingroup.com