Martin Sersé har rekryterats som ny CFO med början 1 mars 2015. Han kommer närmast från egen konsultverksamhet och har dessförinnan varit VD och CFO för den nordiska verksamheten i CBRE Global Investors vars fastighetsinvesteringar i Norden omfattar ett fastighetsvärde om cirka 10 mdr kronor. Martin har en gedigen karriär inom fastigheter samt finansiering och tidigare även arbetat på SEB, Leimdörfer, Sveafastigheter och Aareal Bank.

Amastens nuvarande CFO, Per Jönsson, förblir fortsatt verksam i bolaget och övergår till en roll som redovisningsansvarig inom Amasten.

Vidare har Thomas Melin på grund av tidsbrist till följd av andra uppdrag, och på egen begäran, meddelat att han kommer avgå ur styrelsen i Amasten Holding AB (publ) den 2 mars 2015. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå några styrelseändringar i anledning av Thomas Melins avgång.