Som pressmeddelats igår har Amasten Holding AB (publ) förvärvat aktierna i två bolag med fastigheter i centrala Osby från huvudägaren Thomas Melins privata bolag.

De sju fastigheter som ingår i beståndet är under hösten 2013 värderade av en extern värderingsman.

För övrig information kring förvärvet hänvisas till gårdagens pressmeddelande.

  
Vid frågor kontakta:

VD Thomas Melin
[email protected]
020-210 575

_________________________________________________________________________________

Amasten Holding AB (publ) shares are listed on the Nasdaq OMX First North since january 28th, 2013.
Mangold Fondkommission AB is Certified Adviser to Amasten Holding AB (publ), for more information please call +46 8 503 015 50 or visit www.mangold.se