Förvärvet av 80% av den norska vindturbintillverkaren ScanWind AS är nu helt genomfört och slutlikvid om 189 MNOK har erlagts. ScanWind kommer att ingå i Morphickoncernens räkenskaper i anslutning till förvärvstidpunkten. Morphics vindverksamhet kan nu erbjuda ett komplett sortiment att vindturbiner på 1,0 MW, 2,0 MW, 2,5 MW, 3,0 MW samt 3,5 MW

ScanWind tillverkar och marknadsför vindturbiner från 3,5 MW, speciellt utvecklade för extrema vindlägen och krävande klimat, såsom kustnära lägen och offshorelägen. Turbinen, som är världens lättaste direktdrivna multimegawattmaskin, är konstruerat utifrån maximal produktion, hållbarhet och tillförlitlighet. Principen utgår från samma bas som för ett vattenkraftverk, vilka är kända för sin höga tillgänglighet och låga servicebehov.

Som tidigare kommunicerats så har Morphic/ScanWind och Vattenfall tecknat en avsiktsförklaring om samarbete. Vattenfall har lång erfarenhet från vindkraft offshore genom såväl Horns Rev som Lillgrund vindkraftpark. Det kommer att vara en viktig input till vidareutveckling av ScanWinds vindkraftsturbin för offshore. Under förutsättning att vidareutvecklingen av ScanWinds offshoreturbin blir framgångsrik avser Vattenfall att teckna ett ramavtal med ScanWind gällande volymleveranser från och med 2010.

Förvärvet möjliggör avsevärda synergier, främst kring utveckling och försäljning, men även vad gäller sourcing av komponenter och produktion. Flera av nyckelkomponenterna i ScanWinds vindkraftverk kan incourcas och tillverkas i Morphics produktionsanläggning i Filipstad och torn kommer att tillverkas i fabriken i Kristinehamn. Utveckling och produktion turbinerna kommer fortsatt att ske i ScanWinds befintliga produktionsanläggningar i Norge.

Även marknadsmässigt kompletterar de båda bolagens verksamheter varandra mycket väl. Medan Morphics andra vindkraftverk huvudsakligen är utvecklade för inland och kustnära lägen med lägre turbulens, är ScandWinds främst utvecklade för offshore- och kustnära vindlägen, lägen med svår turbulens. Sedan det första ScanWind-verket restes 2003 i Nærøy har ytterligare 14 kompletta verk färdigställts och sålts på den norska marknaden.

ScanWinds huvudkontor är beläget i Trondheim (Norge) och sysselsätter cirka 35 personer. ScanWinds omsättning för 2007 uppgick till motsvarande MNOK 253,6, med ett resultat före finansiella kostnader om MNOK -60,4. En preliminär förvärvsanalys kommer att presenteras i tremånadersrapporten för räkenskapsåret 08/09.

För ytterligare information, kontakta:
Johannes Falk, Executive Vice President Investor Relations, Morphic Technologies AB
tel: 070-676 7393, e-mail: [email protected]