Fulltecknad nyemission i Morphic

Morphic Technologies AB (publ) har med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande genomfört en riktad nyemission. Totalt har 5 011 050 st B-
aktier tecknats till teckningskursen 0.75 kr vilket tillför bolaget 3.8
Mkr. Emissionen genomfördes enligt styrelsens beslut den 16 oktober att
till samma teckningskurs utnyttja den resterande teckningsrätten från
den tidigare i år genomförda företrädesemissionen.

Anledningen till företrädesavvikelsen är att styrelsen efter
diskussioner med de större aktieägarna gjort bedömningen att ägarna vid
rådande tidpunkt för beslutet ej varit beredda att teckna emissionen på
dessa villkor. Det totala antalet aktier i bolaget efter nyemissionen
uppgår till 49 676 839 st varav 10 000 000 är A-aktier.

Göteborg 2003-10-27

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på
Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT01040/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT01040/wkr0002.pdf