Som ett led i arbetet med att renodla verksamheten inom koncernen har Morphic Technologies AB idag tecknat avtal om försäljning av ScanWind AS för en köpeskilling om MSEK 130. Köpare är GE Energy. Transaktionen, vilken är föremål för sedvanlig hindersprövning, förväntas vara genomförd i början av September.

”Försäljningen påverkar oss och våra aktieägare positivt på två sätt. Dels får vi nu in kapital som gör att vi kan stärka vår position inom vår kärnverksamhet – bränsleceller – ytterligare, dels minskar vi våra kostnader med ca MSEK 58 på årsbasis”, säger Staffan Ahlberg, ny styrelseordförande i Morphic Technologies AB.

Scanwind, med huvudkontor i Trondheim, Norge, har cirka 45 anställda och grundades 1999 med syfte att utveckla och kommersiallisera direktverkande vindkraftteknik för offshorebruk.

”Förvärvet ger GE möjlighet att erbjuda våra kunder en direktdriven vindturbin för havsbaserad vindkraft. Med Scanwind tar vi ytterligare ett steg i vår utveckling av vår produktportfölj och vi ser fram emot att fortsätta utveckla deras direkt drivna vindturbin”, säger Victor Abate, Vice President, GE Renewables.

Förvärvet av Scanwind görs till en köpeskilling om MSEK 130, på skuldfri basis, för 100 % av aktierna i Scanwind. Av köpeskillingen får Morphic 81,55% och minoritetsägaren, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (“NTE”) återstående 18,45%. Transaktionen kommer medföra en förlust för Morphickoncernen om uppskattningsvis MSEK 135. Affären omfattar inte den fastighet i Verdal, Norge, i vilken produktionen av ScanWinds turbiner bedrivs. Det slutgiltiga köpeskillingen kan komma att justeras i samband med avyttringen av fastigheten i Verdal och andra prisjusteringsmekanismer. transaktionens genomförande och i enlighet med andra villkor. Morphics övriga verksamhet inom vindkraftområdet påverkas inte av affären.

För ytterligare information, kontakta:

Johannes Falk, Projektledare för transaktionen
Morphic Technologies
0706 76 7393 (mobil)

Staffan Ahlberg , Styrelseordförande,
Morphic Technologies
0706 272 420 (mobil)

Martina Streiter
GE Energy
+43 5244 600 2470
[email protected]

Frank Farnel
GE Energy
+33 6 18 42 20 67
[email protected]

Milissa Rocker
GE Energy,
+1 518 385 2381
[email protected]

Rådgivare
Finansiell rådgivare i affären har varit Ernst & Young Corporate Finance AB. Legal rådgivare har varit Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

Om GE Energy
GE Energy (www.ge.com/energy) är en världsledande leverantör av teknik för elproduktion och energileveranser, vars intäkter år 2008 uppgick till 29,3 miljarder dollar. GE Energy, med högkvarter i Atlanta, Georgia i USA, bedriver verksamhet inom alla energiområden, däribland kol, olja, naturgas och kärnkraft. Andra stora områden är förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft, solenergi och biogas och andra alternativa bränslen. Många av produkterna från GE Energy har certifierats enligt
ecomagination, GE-koncernens intensiva satsning på att lansera ny teknik som hjälper kunderna att möta högt ställda miljökrav.

Om GE
GE är ett diversifierat, globalt företag inom infrastruktur, media och finansiella tjänster som är uppbyggt för att möta världens grundläggande behov. Från energi, vatten, transporter och hälsovård till tillgång på kapital och information, betjänar GE kunder i mer än 100 länder och har mer än 300 000 anställda över hela världen.