Hemfosa förvärvar den återstående ägarandelen om 35 procent i befintliga Gardermoen Campus Utvikling AS, GCU, som varit ett joint venture med fastighetsutvecklingsföretaget Aspelin Ramm Eiendom AS. Vidareutvecklingen av området kommer fortsatt ske i samarbete med Aspelin Ramm, i en oförändrad joint venture struktur.

Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av Aspelin Ramms ägarandel i GCU om 35 procent till ett värde om cirka 328 mkr. GCU äger två fastigheter som är under uppförande, dels ett specialistsjukhus som är fullt uthyrt till Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) med ett 25-årigt hyresavtal, dels ett lokalmedicinskt center, även det fullt uthyrt till Ullensaker kommun med ett 30-årigt hyresavtal, och ytterligare ett antal hyresgäster inom vård- och omsorgssektorn. Båda fastigheterna beräknas vara färdigställda 1 februari 2018. Förvärvet av den återstående ägarandelen är planlagd att slutföras den 15 februari 2018, samtidigt konsolideras fastigheterna i Hemfosas räkenskaper.

Sjukhuset förväntas ha ca 500 anställda och omkring 30 000 besökare per år. Området, Gardermoen Campus, kommer utöver specialistsjukhuset och det lokalmedicinska centret, även innefatta verksamheter inom forskning och utbildning, rehabilitering, sjukterapi, kontor och butiker allt samlat inom samma område.

”Byggnationen går helt enligt plan och vi är mycket glada att Hemfosa nu blir långsiktiga ägare till dessa moderna hälso- och sjukvårdsfastigheter som båda är fullt uthyrda. Det här är ett naturligt steg och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med LHL, Ullenaker kommun och övriga hyresgäster i utvecklingen av fastigheterna och detta spännande kompetenscentrum. Det är ett expansivt område med ett mycket bra läge och vi ser goda möjligheter till fler utvecklingsprojekt framöver, kommenterar Jens Engwall, VD för Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50 kontoret 08-448 04 80
Simon Venemyr Ottersland, COO Norge, [email protected], mobil + 47 917 95 216