Hemfosa meddelar i dag att bolaget har emitterat icke-säkerställda obligationer om totalt 250 mkr. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 1 000 mkr (ISIN: SE0009357403), varav obligationer om 750 mkr emitterades i december 2016.

Obligationerna emitterades till kurs 102%, vilket motsvarar en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 2,0 procentenheter fram till slutligt förfallodatum i december 2019.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm.

Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare och Joint Bookrunners i samband med obligationsemissionen.