Hemfosa Fastigheter AB (publ) (the “Company”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 26 juni 2020 att de utnyttjar möjligheten till inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 (”Obligationen”). Inlösenförfarandet var villkorat av att ett marknadslån emitteras som refinansierar Obligationen (”Finansieringsvillkoret”).

Bolaget offentliggör idag att Finansieringsvillkoret är uppfyllt och att inlösen av Obligationen kommer att ske den 17 juli 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]