Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Bolaget” eller ”Hemfosa”) har tidigare offentliggjort, via ett pressmeddelande den 26 juni 2020, att Bolaget utövar sin rätt till Inlösenförfarande av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 (”Obligationen”). Bolaget offentliggör idag att Inlösenförfarandet på grund av tekniska begränsningar kommer genomföras den 22 juli 2020, istället för den 17 juli 2020.

Ytterligare information om processen för Inlösenförfarandet framgår av Bolagets meddelande om Inlösenförfarandet daterade den 26 juni 2020 (”Meddelande om Inlösen”). Meddelande om Inlösen har skickats till obligationsinnehavarna och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://hemfosa.se/obligationer/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected].