Hemfosa etablerar egen närvaro i Finland genom att anställa Pasi Nieminen som fastighetschef med ansvar för det finska fastighetsbeståndet som idag omfattar fastigheter till ett värde om cirka 1,1 mdkr. Hemfosa fortsätter även sitt befintliga samarbete med Mrec.

Genom rekryteringen av Pasi Nieminen etablerar Hemfosa en egen organisation i Finland där Hemfosa förvärvade de första fastigheterna i december 2015. Beståndet i Finland består uteslutande av samhällsfastigheter.

Pasi Nieminen har en bred erfarenhet inom fastighetssektorn och kommer närmast från det finska fastighetsbolaget Realprojekt Ltd där han sedan 2011 varit vice vd och senast ansvarig för fastighetsutvecklingen. Dessförinnan arbetade Pasi bland annat inom SRV Group PLC som Account Director inom Retail Development and Concepts samt inom H&M bland annat som Leasing Manager i Finland.

”Vi är mycket glada över att nu etablera egen närvaro i Finland med Pasi Nieminen som fastighetsansvarig. Med Pasis erfarenhet och kunnande får vi en drivande kraft i arbetet med att förvalta och utveckla det fastighetsbestånd vi byggt upp och som vi vill ska fortsätta växa”, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa.

Pasi Nieminen tillträder sin tjänst på Hemfosa i januari 2017. Hemfosa fortsätter sitt befintliga samarbete med Ville Mannila på fastighetskonsultföretaget Mrec för att identifiera och genomföra transaktioner i Finland.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50 kontoret 08-448 04 80