Hemfosa avyttrar fem bostadsfastigheter med kommersiella inslag i Gävle till M2 Gruppen. Affären bidrar till fortsatt renodling av fastighetsportföljen enligt strategin att fokusera på samhällsfastigheter.  

Hemfosa har tecknat avtal om avyttring av bostadsfastigheterna Gävle Norr 22:3, Norr 34:2, Norr 35:1, 35:4 samt Norr 36:1, totalt 14 256 kvm uthyrningsbar yta till ett underliggande fastighetsvärde om 170 mkr. Fastigheterna har en uthyrningsgrad om 85 procent och hyresgästerna utgörs främst av bostadshyresgäster med inslag av kommersiella verksamheter i markplan. De årliga hyresintäkterna uppgår till ca 13 mkr.

Affären sker genom försäljning av andelarna i två fastighetsägande kommanditbolag. Köpare är fastighetsbolaget M2 Gruppen. Frånträde sker den 1 februari 2016.

– Syftet med försäljningen är att avyttra fastigheter i icke prioriterade segment i en stark transaktionsmarknad. Vi fortsätter att renodla vår fastighetsportfölj mot samhällsfastigheter, i linje med vår uttalade strategi, säger Stina Lindh Hök, transaktionschef på Hemfosa Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Lindh Hök, transaktionschef, [email protected], mobil 070-577 18 85, växel 08-448 04 80