Hemfosa Fastigheter AB (publ) emitterar icke-säkerställda obligationslån med en löptid om tre år. Lånen uppgår till totalt 1 200 mkr varav 1 100 mkr löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,25 procent och 100 mkr löper med en fast ränta om 3,40 procent. Investerarintresset för obligationslånen var mycket stort och emissionen övertecknades trots en utökning av den initiala volymen.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till refinansiering av existerande banklån och för den löpande verksamheten. Hemfosa Fastigheter avser att notera obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm inom 60 dagar.

Skandinaviska Enskilda Banken AB och Swedbank AB har varit finansiella rådgivare och Cederquist har varit juridisk rådgivare till Hemfosa Fastigheter.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: +46 706 90 6550

Karin Osslind, CFO, [email protected], mobil: +46 707 94 9337