Hemfosa stärker sin närvaro ytterligare i Norge inom samhällsfastigheter genom utveckling av ett nytt hälsocampus och byggnation av ett hjärt- och lungsjukhus med centralt läge vid Gardermoens flygplats nära Oslo. Hemfosa investerar cirka 1 miljard SEK i projektet som genomförs tillsammans med fastighetsutvecklingsföretaget Aspelin Ramm. Byggstart planeras till hösten 2015 och hyresgästen Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med beräknat tillträde i januari 2018.

Hemfosa bildar tillsammans med det norska fastighetsutvecklingsföretaget Aspelin Ramm Eiendom bolaget Gardermoen Campus Utvikling (GCU), i vilket Hemfosa äger 65 procent. Genom detta bolag tecknas ett avtal om projektering och byggnation av ett specialistsjukhus nära Gardermoens flygplats utanför Oslo där verksamheterna från två befintliga sjukhus kommer att samlokaliseras. Samtidigt tecknas ett 25-årigt hyresavtal med Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL). LHL är en norsk intresseorganisation med gedigen erfarenhet av att driva ett flertal specialistkliniker inom hjärt- och lungsjukvård i Norge.

VD för Hemfosa Fastigheter Jens Engwall kommenterar:

”Investeringen i ett nytt sjukhusprojekt vid Gardermoen innebär en unik möjlighet för oss att komma in i detta expansiva område och besfästa Hemfosas position som en kraftfull aktör inom samhälls­fastigheter på den norska marknaden. Vi är också glada att kunna göra denna satsning tillsammans med en så välrenommerad och erfaren fastighetsutvecklare som Aspelin Ramm och att från start ha ett 25-årigt hyresavtal på plats. Projektet innebär därutöver flera tillväxtmöjligheter inom vårt prioriterade fastighetssegment.”

Hemfosa investerar cirka 1 miljard SEK, motsvarande 65 procent av den beräknade totala projektkostnaden. I detta ingår även en investering i mark och infrastruktur för området. Byggstart är planerad till september 2015 med beräknat tillträde i januari 2018. Övriga samarbetspartners i projektet är det ledande arkitektkontoret Nordic Office of Architecture och byggentreprenören Hent.

VD Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm kommenterar:

”Vi har arbetat länge med förberedelser för detta projekt som vi har stora förväntningar på. Kombinationen av LHLs position inom norsk sjukvård, Hemfosa med sin tyngd och erfarenhet av finansiering av samhällsfastigheter och vår egen erfarenhet inom innovativ fastighets- och områdesutveckling är unik.”

Campusområdet ligger i nära anslutning till Oslos flygplats Gardermoen, vilket gör det särskilt intressant både för att attrahera kompetens och skapa tillgänglighet för patienter från andra orter. Planen är att campusområdet vid Gardermoen på sikt ska utgöra en betydande kompetenspark inom hälsa och vård och omfatta verksamheter inom forskning och utbildning, kontor, restauranger och service. Etableringen innebär potential för GCU att genomföra ytterligare projekt inom hälsosektorn.

”Vi har alltid sagt att Hemfosa ska fånga möjligheterna på en rörlig fastighetsmarknad och hitta vägar som andra inte gått. Det här projektet är helt i linje med vår affärsfilosofi att skapa värde genom att vara innovativa inom en fokuserad del av fastighetsmarknaden”, fortsätter Jens Engwall.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50, växel 08-448 04 80