Hemfosa är i förhandling med Castellum om att förvärva 54 fastigheter i södra och västra Sverige till ett underliggande fastighetsvärde av cirka 2 miljarder kronor.

Fastighetsbeståndet omfattar totalt cirka 280 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på samhälls-fastigheter, kontorsfastigheter och logistik­fastigheter i Växjö, Värnamo och Göteborg.

Det planerade förvärvet är ett led i Hemfosas tillväxtstrategi och fastighetsportföljen kommer om förvärvet genomförs att bidra med stabila kassaflöden.

Avtal om förvärv förväntas tecknas under november 2014.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80