Hemfosa förvärvar resterande 50 procent av ett fastighetsbestånd om 26 kommersiella fastigheter från Crown Nordic Management. Portföljen innehåller såväl samhällsfastigheter som kontor och logistiklokaler i södra och mellersta Sverige med ett totalt marknadsvärde om cirka 1,3 miljarder kronor.

Hemfosa genomförde det första steget i förvärvet av Kronfastigheter i december 2013 genom joint venture-bolaget Hemfosa Kronfastigheter Holding till lika delar ägt av Hemfosa och Crown Nordic Management. Nu tar Hemfosa nästa strategiska steg i denna affär och utnyttjar en option att förvärva resterande del av portföljen.

De förvärvade fastigheterna omfattar totalt cirka 140 000 kvm uthyrningsbar yta och har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,3 miljarder kronor per den 30 september 2014. Tillträdesdag var den 31 december 2014.

Fastigheterna är centralt belägna i tillväxtorter i södra och mellersta Sverige såsom Sundsvall, Gävle, Enköping, Stockholm, Vallentuna, Sigtuna, Norrköping, Linköping, Motala och Uddevalla. Cirka 70 procent av fastighetsvärdet representeras av fastigheterna i Stockholm, Gävle och Uddevalla.

– Vi är glada över att Hemfosa, efter ett år av gemensam förädling och renodling tillsammans med Crown Nordic Management, nu kan utnyttja optionen och förvärva resterande del av Kronfastigheter. Fastigheterna passar väl in i Hemfosas växande fastighetsbestånd såväl geografiskt som strategiskt, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Osslind, CFO, [email protected], mobil 070-794 9337, kontoret 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter
Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2014 ägde Hemfosa kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 20,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014. Läs mer på www.hemfosa.se.

Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 januari 2015 kl. 07.30.