Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av en portfölj med elva fastigheter i Sverige, varav fem tomträtter, till ett underliggande fastighetsvärde om 875 mkr. Cirka 60 procent av hyresvärdet kommer från offentligt finansierade hyresgäster varav den största hyresgästen är Kunskapsskolan, sex utav fastigheterna i portföljen är samhällsfastigheter. Cirka 50 procent av hyresvärdet kommer från fastigheter i Stockholms kommun.

De elva fastigheterna som förvärvas av Kaupthing ehf. är belägna i Stockholm, Järfälla, Södertälje, Gävle, Norrköping och Landskrona. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 80 000 kvm med kontorslokaler och skolor. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 92 mkr, varav cirka hälften kommer från fastigheter i Stockholm. De största hyresgästerna är Kunskapsskolan, Colly Company, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Norrköpings Kommun.

Genomsnittlig avtalslängd är 3,2 år och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 85 procent.

Fastigheterna tillträddes idag den 1 december 2016.

”Vi är glada över att förvärva denna större portfölj med fastigheter som passar Hemfosa mycket väl. Det innebär att vi adderar ytterligare samhällsfastigheter med skolor och myndigheter till vårt fastighetsbestånd samtidigt som det ger oss möjlighet att förädla fastigheter i bra lägen genom investeringar, i nära samarbete med hyresgästerna”, säger Stina Lindh Hök, Transaktionschef på Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Lindh Hök, Transaktionschef, [email protected], mobil 070-577 18 85, kontoret 08-448 04 80