Hemfosa Fastigheter förvärvar en samhällsfastighet i Oslo till ett underliggande fastighetsvärde om motsvarande 725 miljoner SEK. Säljare är ett norskt syndikat. Tidigare i år tog Hemfosa ett första steg in på den norska marknaden genom ett förvärv av sex samhällsfastigheter, även dessa i Osloregionen. Ambitionen under 2015 är att utvärdera ytterligare förvärv i Norge.

Den förvärvade fastigheten har statliga myndigheten Arbeids- och Velferdsforvaltningen (motsvarande Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) som hyresgäst. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 20 000 kvm och är fullt uthyrd. Återstående löptid på hyresavtalet, beräknat från årsskiftet 2014/2015, uppgår till 8,2 år. Tillträde sker senast den 27 februari 2015.

”Det här är vårt andra förvärv på den norska marknaden på kort tid, och vi ser fortsatt god potential i Norge för Hemfosa att växa vidare inom samhällsfastigheter”, kommenterar VD Jens Engwall.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Thagesson, COO, [email protected], mobil 070-592 94 70, växel 08-448 04 80