Hemfosa Fastigheter genomför två förvärv av totalt sex fastigheter och två tomträtter i mellersta Sverige till ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 795 mkr, varav cirka 200 mkr utgör samhällsfastigheter. De förvärvade fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om cirka 94 000 kvm med bland annat skolor och landstingsverksamhet.

Hemfosa förvärvar av fastighetsbolaget Kilenkrysset samhälls- och logistikfastigheter i Falun, Uppsala, Västerås och Eskilstuna med en uthyrningsbar area om drygt 89 000 kvm. Bland hyresgästerna återfinns bland annat landstinget i Västmanland och ett antal större företag. Tillträde sker den 30 oktober 2014.

Därutöver förvärvar Hemfosa två samhällsfastigheter i Örebro kommun av Larroy Fastighets AB. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till drygt 5 000 kvm och hyresgäster är två friskolor med grundskoleverksamhet. Tillträde sker den 5 november 2014.

– Förvärven stärker Hemfosa inom det prioriterade segmentet samhällsfastigheter samtidigt som vi kompletterar vårt fastighetsbestånd med moderna logistikfastigheter i expansiva orter, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80