Hemfosa Fastigheter har förvärvat Tunsberghus Eiendom AS i centrala Tønsberg kommun i Norge till ett underliggande fastighetsvärde om 118 MNOK. Hemfosa äger sedan tidigare området Statens Park i Tønsberg, och stärker ytterligare sin position inom samhällsfastigheter i regionen med detta förvärv.

Hemfosa förvärvar en fastighet på Olav Trygvasonsgate 4 i Tønsberg kommun med en total uthyrningsbar yta om 8 185 kvm. Uthyrningsgraden uppgår till cirka 75 procent och utgörs av offentlig verksamhet med barn-, ungdoms- och familjedirektoratet, Bufetat, som den största hyresgästen. Det totala hyresvärdet är cirka 9,5 MNOK. Fastigheten tillträds idag den 6 juli. Genomsnittlig återstående avtalstid är cirka fem år. I samband med den ökande närvaron i kommunen har Hemfosa rekryterat ytterligare en förvaltare i Tønsberg för att säkerställa hög servicegrad till bolagets hyresgäster.

”Tønsberg är en betydande och växande knytpunkt i regionen Vestfold Telemark. Hemfosa satsar kraftigt i Tønsberg, och genom utveckling av innovativa och attraktiva kontorslokaler, har vi starka ambitioner att bidra med tillväxt för området.”, säger Simon Venemyr Ottersland, COO för Hemfosa Norge.

För mer information, vänligen kontakta:  

Simon Venemyr Ottersland, COO Norge, [email protected], mobil +47 917 95 216