Hemfosa Fastigheter förvärvar fem samhällsfastigheter i Västsverige till ett underliggande fastighetsvärde av 270 mkr. De förvärvade fastigheterna omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 23 000 kvm med bland annat skolor och annan kommunal och statlig verksamhet. Genom förvärvet stärker Hemfosa sin position ytterligare inom samhällsfastigheter med stabila kassaflöden.

Förvärvet omfattar tre fastigheter i Vänersborg samt två fastigheter i Mölnlycke med en uthyrningsbar yta om totalt cirka 23 000 kvm. Största hyresgäst är Fridaskolorna AB som driver förskolor och skolor sedan 20 år. Övriga hyresgäster är bland annat Vänersborgs kommun och Kriminalvården. Uthyr-ningsgraden i det förvärvade fastighetsbeståndet uppgår till cirka 94 procent procent och den genom-snittliga löptiden för hyreskontrakten, beräknat från årsskiftet 2014/2015, uppgår till cirka 11 år.

Säljare är Niklasberg AB och AB Kullbäckstorp. Tillträde sker den 1 december 2014.

– Vi gör här ytterligare en affär för att stärka vår position inom det prioriterade segmentet samhälls-fastigheter – helt i linje med Hemfosas strategi att utveckla ett fastighetsbestånd med stabila och starka kassaflöden. Med förvärvet av fastigheterna i Vänersborg och Mölnlycke ökar vi andelen fastigheter med skolverksamhet, vilket bidrar till att optimera mixen av hyresgäster inom samhällssegmentet, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80