Hemfosa Fastigheter fortsätter att stärka positionen inom segmentet Samhällsfastigheter. Genom förvärv av 43 omsorgs­fastigheter i mellersta Sverige och avyttring av fyra logistik-/industrifastigheter, renodlas fastighetsportföljen ytterligare.

Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av 43 samhällsfastigheter på 29 orter i mellersta Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om 258,5 mkr. Säljare är Humana AB, ett av Sveriges ledande privata omsorgsföretag med verksamhet inom HBV (hem för vård och boende) och LSS (stöd och service till funktionshindrade). Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar yta om totalt 30 270 kvm och i samband med affären tecknas triple net-avtal på en snittavtalstid om 14 år. Tillträde sker den 1 december 2015.

Samtidigt har Hemfosa tecknat avtal om avyttring av fastigheterna Märsta 24:4 i Stockholm, Litografen 8 i Eskilstuna, Kryssaren 8 samt Isbytaren 1 i Södertälje, totalt 86 498 kvm lokaler till ett underliggande fastighetsvärde om 335 mkr. Affären sker genom försäljning av aktierna i de tre fastighetsägande bolagen. Köpare är Savana, ett regionalt bygg- och fastighetsbolag. Frånträde sker den 31 mars 2016.

– Genom dessa två affärer fortsätter vi att renodla vår fastighetsportfölj mot samhällsfastigheter, samtidigt som vi avyttrar fastigheter i icke prioriterade segment, säger Stina Lindh Hök, transaktionschef i Hemfosa Fastigheter AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Lindh Hök, Transaktionschef, [email protected], mobil 070-577 18 85, växel 08-448 04 80