I en strategisk bytesaffär med fastighetsbolaget Hemsö förvärvar Hemfosa Fastigheter 60 samhällsfastigheter på elva orter i Sverige till ett underliggande fastighetsvärde av närmare 3,3 miljarder kronor. Samtidigt avyttrar Hemfosa en tomträtt i Huddinge till ett underliggande fastighetsvärde av drygt 1,1 miljarder kronor till Hemsö. Med denna affär stärker Hemfosa sin position inom det prioriterade segmentet samhällsfastigheter.

De förvärvade fastigheterna ligger till större delen i Stockholmsregionen, Härnösand, Sundsvall, Umeå, Karlskrona, Finspång, Malmö samt Eksjö och har ett underliggande fastighetsvärde om 3 266 mkr. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 275 000 kvm. Hyresgästerna är till övervägande del kommunala verksamheter såsom äldreboenden, skolor och vårdinrättningar, men omfattar även Polismyndigheten och Domstolsverket. Uthyrningsgraden uppgår till 98 procent och den genom-snittliga löptiden för hyreskontakten, beräknat från årsskiftet 2014/2015, uppgår till 9,0 år.

Som en del i avtalet avyttrar Hemfosa tomträtten Medicinaren 19 i Huddinge, med ett underliggande fastighetsvärde om  1 130 mkr, till Hemsö.

– Vi är mycket glada över att kunna genomföra denna strategiska affär och därmed kraftigt expandera vårt bestånd med samhällsfastigheter bland annat inom området vård och skola. Förvärvet är ett viktigt steg i Hemfosas strategi för tillväxt och fokusering på området samhällsfastigheter, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter.

Förvärvet av fastighetsportföljen från Hemsö är villkorat av godkännande från Konkurrensverket. Tillträde beräknas ske före årsskiftet 2014/2015.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80