Hemfosa förvärvar samhällsfastighet i Karlstad med Internationella Engelska Skolan som hyresgäst. Säljare är Karlstad kommun.

Hemfosa har avtalat om förvärv av fastigheten Blyet 2 i Karlstad för en köpeskilling om 73,5 mkr. Gruvlyckeskolan omfattar cirka 6 800 kvadratmeter utbildningslokaler och är idag fullt uthyrd till Internationella Engelska Skolan i Sverige AB som har tecknat ett 20-årigt hyresavtal. I fastigheten bedrivs grundskoleverksamhet för årskurs fyra till nio. Tillträde ägde rum den 1 juli 2015.

– Förvärvet av Internationella Engelska skolans lokaler i Karlstad är i linje med Hemfosas strategi att växa inom segmentet samhällsfastigheter. Vi ser fram emot att utveckla fastigheten ytterligare tillsammans med hyresgästen, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Stina Lindh Hök
, Transaktionschef, [email protected]
, mobil +46 70 577 18 85
Växel +46 (0)8-448 04 80

  

Om Hemfosa Fastigheter
Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 31 mars 2015 ägde Hemfosa kommersiella fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 30 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.