Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av en vårdfastighet i Vällingby, nära Stockholm, till ett värde om 195 mkr. Det är det andra större förvärv som Hemfosa genomför i Sverige under andra kvartalet i år och ambitionen är att fortsätta växa inom samhällsfastigheter på samtliga tre nordiska marknader. Säljare är Praktikertjänst Fastigheter AB.

Vårdfastigheten, som är en tomträtt, är belägen centralt i Vällingby. Den uthyrbara ytan uppgår till cirka 6 000 kvm. Den genomsnittliga avtalslängden är cirka 5,3 år och hyresvärdet uppgår till cirka 15,0 mkr per år. Uthyrningsgraden är 98 procent och de största hyresgästerna är Praktikertjänst och Aleris som båda bedriver närsjukvård i fastigheten.

”Vårdfastigheten i Vällingby med etablerade vårdaktörer som hyresgäster och stabila kassaflöden passar väl in i Hemfosas växande portfölj av samhällsfastigheter”, säger Stina Lindh Hök, Transaktionschef på Hemfosa.

Tillträde beräknas ske den 1 september 2016.

För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Lindh Hök, Transaktionschef, [email protected], mobil 070-577 18 85, kontoret 08-448 04 80