Hemfosa Fastigheter har slutfört förhandlingar om förvärv av 54 fastigheter i södra och västra Sverige till ett underliggande fastighetsvärde av cirka 2 miljarder kronor från Castellum. Fastighetsbeståndet omfattar totalt cirka 280 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på samhällsfastigheter, kontorsfastigheter och logistikfastigheter. Tillträde sker före årsskiftet 2014/2015.

Hemfosa förvärvar, via de av Castellum helägda dotterbolagen Fastighets AB Corallen och Eklandia Fastighets AB, totalt 54 fastigheter i Växjö, Värnamo och Göteborg. Uthyrningsgraden i det förvärvade fastighetsbeståndet uppgår till cirka 90 procent och bland hyresgästerna återfinns bland annat ett antal större företag, Göteborgs universitet och Arbetsförmedlingen.

Förvärvet omfattar även 15 anställda i Corallens förvaltningsorganisation som övergår till Hemfosa i samband med tillträdet.

– Förvärvet från Castellum är en bra möjlighet för Hemfosa att fortsätta växa. Det är en intressant portfölj med fastigheter i bra lägen och med stabila kassaflöden. Samtidigt passar fastighetsportföljens mix väl in i vår strategi att genomföra fastighetstransaktioner där vi löpande ser hur vi kan optimera vårt fastighetsbestånd på bästa sätt, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80