Hemfosa och Sagax har avtalat om att överlåta tre fastigheter vardera till bolagens joint venture Söderport Fastigheter. Transaktionen har en marginell påverkan på Hemfosas förvaltningsresultat och finansiella ställning men skapar förutsättningar för en effektivare förvaltning av fastigheterna. Samtliga fastigheter är belägna i Stockholm varav flertalet ligger i direkt anslutning till Söderports befintliga bestånd.

Fastigheterna överlåts till Söderport för 399 miljoner kronor vilket motsvarar externt bedömt marknadsvärde per 30 september. Av köpeskillingen avser 206 miljoner kronor Hemfosas fastigheter och 193 miljoner kronor avser fastigheter från Sagax. De sex fastigheterna omfattar en sammanlagd uthyrningsbar area om 38 400 kvadratmeter och är belägna i Farsta, Västberga, Åkersberga och Årsta.

Överlåtelserna sker i bolagsform och tillträde kommer att ske den 1 december.

För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Lindh Hök, Transaktionschef, [email protected], mobil 070-577 18 85, kontoret 08-448 04 80