Som tidigare meddelats tecknade Hemfosa den 11 juni ett avtal om förvärv av en fastighetsportfölj om 19 fastigheter i Karlskrona till ett underliggande fastighetsvärde om 750 mkr. Villkoren är uppfyllda och affären är nu klar. Tillträdet av fastigheterna skedde den 30 juni 2017.

För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Lindh Hök, Transaktionschef, [email protected], mobil 070-577 18 85, kontoret 08-448 04 80