Hemfosa Fastigheter bedömer att det finns intressanta affärsmöjligheter i Norge inom samhällsfastigheter – det strategiskt viktigaste segmentet i Hemfosas portfölj. Bolaget tar nu ett första steg in på den norska marknaden genom förvärv av sex samhälls­fastigheter i Osloregionen för motsvarande 1,5 miljarder SEK.

De förvärvade fastigheterna är belägna i kommunerna Skedsmo, Moss och Fredrikstad i den östra delen av Osloregionen och har ett underliggande fastighetsvärde om 1 475 miljoner SEK. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 63 000 kvm. Hyresgästerna är till 100 procent statliga verksamheter med högskola, rättsväsende och polismyndighet som största hyresgäster. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda och den genomsnittliga löptiden för hyreskontakten, beräknat från årsskiftet 2014/2015, är 9,7 år. Säljare är Entra ASA med norska staten som största ägare.

”Vi bedömer att det finns goda möjligheter för Hemfosa att utvidga verksamheten till Norge inom ramen för nuvarande strategi. Förvärvet från Entra utgör en mycket bra plattform att växa vidare utifrån. Vår ambition är att under 2015 utvärdera ytterligare förvärv i Norge att komplettera vår samhällsportfölj med”, kommenterar VD Jens Engwall.”

Tillträde sker senast den 27 februari 2015 med ekonomiskt tillträde per den 1 januari 2015.

Förvärvet är villkorat av finansiering.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80