Hemfosa tar ett viktigt steg mot att bli en bredare nordisk aktör inom samhällsfastigheter genom förvärv av två samhällsfastigheter i Helsingfors. Hemfosa har idag sin tyngdpunkt i Sverige och ett växande fastighetsbestånd i Norge där de första förvärven genomfördes i början av året.

Hemfosa har förvärvat tomträtterna till två samhällsfastigheter i Helsingforsområdet till ett underliggande fastighetsvärde om motsvarande cirka 500 MSEK. Säljare är NV Property Fund I, vars investerare är pensionsförsäkringsbolaget Varma, Nordea Livförsäkring Finland samt Statens Pensionsfond. Fastigheterna omfattar totalt cirka 37 000 kvm uthyrningsbara yta, och är fullt uthyrda med en genomsnittlig kvarvarande hyresavtalslängd om 8,6 år. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 42 MSEK. Finansieringen sker genom eget kapital och banklån. Tillträde sker den 18 december 2015.

– Förvärvet i Finland är ett både viktigt och spännande steg vidare för Hemfosa. Vi blir genom etableringen på den finska marknaden en bredare nordisk aktör samtidigt som vi stärker vår position ytterligare inom samhällsfastigheter. Vi ser också möjligheter att fortsätta växa i Finland vars marknad för samhällsfastigheter i flera avseenden liknar den svenska och norska, kommenterar Stina Lindh Hök, transaktionschef i Hemfosa.

I den ena fastigheten bedriver Finlands Blodtjänst en nationell verksamhet med blodprodukter för den finska sjukvården. Den andra fastigheten hyrs av Haaga-Helia yrkeshögskola, i fastigheten finns förutom en skolbyggnad även ett hotell, inom kedjan Best Western, där högskolan delvis driver verksamheten.

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Lindh Hök, transaktionschef, [email protected], mobil 070-577 18 85    

Växel 08-448 04 80