Hemfosa Fastigheter tecknar ett nytt hyresavtal med Haninge Kommun gällande kommunhuset i Haninge, omfattande cirka 22.000 kvm. Avtalet gäller 15 år från 1 juli i år.

– Vi är glada över att kunna förlänga samarbetet med Haninge Kommun, en av våra största hyresgäster inom det prioriterade segmentet Samhällsfastigheter. Det långa avtalet ger oss goda möjligheter att ytterligare utveckla fastigheten för hyresgästens verksamhet, säger Annika Ekström, fastighetschef på Hemfosa.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD,
[email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80
Annika Ekström, fastighetschef,
[email protected], mobil 070-517 31 69
Jörn Karlsson, ekonomidirektör, Haninge Kommun, telefon 08-606 7558

 
Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Hemfosa äger kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014. Läs mer på
www.hemfosa.se.

  
Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni 2014 kl. 9.00.