Hemfosa tecknar ett nytt 20-årigt hyresavtal med Winn Hotel Group i fastigheten Söderbymalm 3:462 (Najaden), Haninge. Ombyggnation om totalt 6 740 kvm kommer genomföras och beräknas vara slutförd den 1 september 2016. En ny detaljplan med nya byggrätter har antagits vilket även möjliggör satsningar på bostäder, vård och skola i fastigheten.

”Som långsiktig fastighetsägare deltar Hemfosa aktivt i utvecklingen av det nya Haninge och vi är mycket glada att tillsammans med vår hyresgäst, Quality Hotel Winn Haninge, utveckla ett helt nytt Choice Quality Hotel. Vi för även diskussioner med fler intressenter om möjligheter att etablera ytterligare verksamheter i fastigheten, vilket den nya detaljplanen nu ger möjlighet till”, säger Hemfosas fastighetschef Annika Ekström.

”Winn Hotel Group satsar på att skapa Haninges naturliga mötesplats för både de redan verksamma i Haninge samt för alla tillresande. Vi ska dessutom skapa Sveriges mest tillgängliga hotell. I hotellet öppnar vi även det snabbt expanderande restaurangkonceptet Brasseri X”, säger Anders Junger, koncernchef för Winn Hotel Group.

För mer information, vänligen kontakta:

Annika Ekström, Fastighetschef, [email protected], mobil 070-517 31 69, kontoret 08-448 04 80