Hemfosa har tecknat avtal för tidigare vakanta ytor om ca 20 000 kvm i logistikfastigheten Arendal 1:17 på Synnerödsvägen 2, intill Göteborgs hamn. Fastigheten blir efter några mindre anpassningar fullt uthyrd till logistikföretaget Agility AB som expanderar i regionen.

Hemfosa tecknande i slutet av december 2017 ett åttaårigt hyresavtal med Agility AB för uthyrning av en lager- och logistikterminal i Arendal. Fastigheten som färdigställdes 2012 omfattar ca 20 000 kvm lokalarea samt ca 30 000 kvm utvändig yta och är belägen i ett attraktivt område för logistik i direkt anslutning till Göteborgs hamn. Inflyttning sker den 1 mars 2018.

”Det är med stor glädje som vi nu kan utöka vår kapacitet till 43 000 kvm i ett mycket attraktivt område. Under 2016 investerade vi i ett logistiklager på 23 000 kvm som vi nu vuxit ur, den nya fastigheten på 20 000 kvm blir ytterligare ett steg vilket ger oss möjligheten att vidareutveckla våra kunders behov av avancerade logistiklösningar med en fokus på helheten”, säger Mats Nordin, vd på Agility AB.

”Vi är glada att hyra ut den tidigare tomställda logistikfastigheten i Arendal som vi med endast mindre insatser har anpassat till funktionella lokaler för den nya hyresgästen Agility AB. Arendal är ett viktigt område för industri och handel i Göteborgsregionen där vi aktivt fortsätter utveckla och utöka Hemfosas fastighetsbestånd”, säger Annika Ekström, fastighetschef på Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  
Annika Ekström, fastighetschef, [email protected], mobil 070-517 31 69, kontoret 08-448 04 80