Årsredovisningen för 2016 finns nu tillgänglig på Hemfosas webbplats, www.hemfosa.se.

Hemfosa Fastigheters’ Annual Report 2016 

The annual report for 2016, Swedish version, is now available at Hemfosa´s website, www.hemfosa.se. An English version will be published shortly.