Hemfosas joint venture Söderport, vilket Hemfosa äger till lika delar med AB Sagax förvärvar 15 fastigheter för 352 mkr. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 82 000 kvm bestående av lokaler för produktion och lager.

Av investeringen är 60 procent hänförlig till åtta fastigheter i Stockholmsområdet. Övriga fastigheter är belägna i mellersta och norra Sverige. Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent. Hyresavtalens återstående löptid uppgår till 4,6 år. Den initiala direktavkastningen beräknas till 7,5 procent.

I tillägg till ovanstående förvärvar Söderport en fastighet som omedelbart vidareförsäljs utan resultateffekt.

Fastigheterna förvärvas från Kungsleden AB. Överlåtelserna sker i bolagsform. Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2017.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50 kontoret 08-448 04 80