Söderport Fastigheter AB, vilket Hemfosa Fastigheter äger till lika delar med AB Sagax, har träffat en överenskommelse om renovering och modernisering av delar av Volvo Cars kontor och verksamhetslokaler i Torslanda. I samband med detta har hyresavtalen förlängts.

Söderport beräknas investera 110 miljoner kronor i lokalerna. Hyresavtalen förlängs till 2025 respektive 2028. Tillkommande hyresvärde uppgår till 770 miljoner kronor.

Söderport förvärvade fastigheterna från Volvokoncernen i mars 2014.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80