Hemfosa har förvärvat elva moderna vårdfastigheter i Finland och två fastigheter i Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 650 MSEK. Förvärvet av vårdfastigheter innebär att Hemfosas erbjudande inom samhällsfastigheter i Finland nu är komplett, helt i linje med bolagets strategiska satsning på den finska marknaden.

Förvärv i Finland

De elva vårdfastigheterna är belägna i finska tillväxtregioner såsom Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg. Hyresgästen driver äldre- och gruppboenden samt vårdverksamhet i lokalerna. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 20 900 kvm, och majoriteten av byggnaderna är uppförda 2018-2019. Fastigheterna är fullt uthyrda och återstående avtalslängd är drygt 11 år. Årliga hyresintäkter uppgår till knappt 3 MEUR, motsvarande cirka 30 MSEK. Fastigheterna tillträddes idag den 5 december 2019.

Förvärv i Sverige
Hemfosa har förvärvat två fastigheter i Borås. Borås Kommun är hyresgäst med kontorsverksamhet och skola. Den ena fastigheten kommer att hyresgästanpassas genom en större renovering där mer uthyrningsbar yta också kommer att skapas.
Total uthyrningsbar yta uppgår till drygt 8 000 kvm. Årliga hyresintäkter uppgår till 11 MSEK, uthyrningsgraden uppgår till 92 procent och återstående avtalslängd är 8,8 år. Fastigheterna tillträds under det första kvartalet 2020.

”Vi är glada att kunna förvärva dessa moderna vårdfastigheter som kompletterar vårt övriga finska bestånd väl. Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland där efterfrågan, liksom i övriga Norden, ökar med en växande andel äldre i befolkningen. Det ger också Hemfosa möjlighet att stärka relationen med statliga och kommunala aktörer inom området. Vi är också mycket nöjda över att förvärva två fastigheter för kontorsverksamhet och skola i Borås och därmed stärka Hemfosas närvaro på orten”, kommenterar Anna Alsborger, Transaktionschef på Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 

Anna Alsborger, Transaktionschef, mobil 070-979 45 72, [email protected]