Hemfosa förvärvar ytterligare fyra LSS-boenden i Sverige av Emrahus till ett totalt fastighetsvärde om 103 mkr. Förvärvet är ett led i Hemfosas samarbete med Emrahus om förvärv av färdigställda och uthyrda LSS-boenden och bidrar till att stärka Hemfosas ställning som specialist inom samhällsfastigheter.

Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av fyra LSS-boenden som är under uppförande av Emrahus i Borås, Uddevalla, Örebro och Lund. Förvärvet sker till ett totalt underliggande fastighetsvärde om 103 mkr och de årliga hyresintäkterna uppgår till totalt cirka 6,1 mkr. Fastigheterna i Borås, Uddevalla och Örebro är fullt uthyrda till operatörerna Team Olivia respektive Nytida på 15-åriga hyresavtal. Attendo LSS AB är hyresgäst i fastigheten i Lund. Byggnaderna uppförs som passivhus vilket medför låga driftkostnader och liten miljöpåverkan. Tillträde beräknas ske i oktober 2019 respektive mars 2020 efter att fastigheterna färdigställts.

Förvärvet stärker Hemfosas befintliga portfölj av vårdboenden och efter förvärvet innehar Hemfosa totalt tio LSS-boenden uppförda av Emrahus.

”Vi är glada över att genom dessa förvärv fördjupa samarbetet med Emrahus och ser fram emot att fortsätta utveckla denna långsiktiga relation. Vi upplever att det idag finns stora behov av investeringar och nybyggnation av vårdfastigheter på våra marknader. Här har Hemfosa, med sin specialistkunskap och erfarenhet, stora möjligheter att bidra som en långsiktig partner”, säger Caroline Arehult, VD på Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  

Anna Alsborger, transaktionschef, mobil 070- 979 45 72, [email protected]
Caroline Arehult, VD, mobil 070-553 80 26, [email protected]