Hemfosa fortsätter sin etablering i Finland och förvärvar en samhällsfastighet i Åbo till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 158 mkr. I Sverige förvärvas tre skolfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 98 mkr. Hemfosa har idag sin tyngdpunkt i Sverige och ett växande fastighetsbestånd i Norge och Finland.

Förvärv i Finland

Affären i Åbo omfattar en fastighet belägen i centrala Åbo som har en total uthyrningsbar yta på 6 863 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd med Åbo Kommuns socialkontor som hyresgäst. Avtalslängden uppgår till cirka 17 år och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 12 mkr. Fastigheten genomgår för närvarande en totalrenovering som förväntas vara färdig till den 1 januari 2017. Säljare är Åbo Teknologifastigheter.

Förvärv i Sverige

Förvärvet i Sverige omfattar tre skolfastigheter, två i Falkenberg och en i Älmhult, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 98 mkr och en total uthyrningsbar yta om 4 164 kvm. Fastigheterna är fullt uthyrda till främst skolaktörer med Thoren Framtid AB som största hyresgäst. Den genomsnittliga avtalslängden uppgår till cirka 12 år och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 8 mkr.

”Vi är nöjda med att kunna genomföra ytterligare förvärv av bra samhällsfastigheter med etablerade hyresgäster inom samhällssektorn med långa hyresavtal. Det är extra roligt att vi tar ett steg vidare på den finska marknaden, där vi gjorde våra första förvärv för ett år sedan och nu etablerat en egen närvaro. Vi är rustade för fler förvärv på alla våra tre marknader”, kommenterar Stina Lindh Hök, transaktionschef i Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Lindh Hök, transaktionschef, [email protected], mobil 070-577 18 85, kontoret 08-448 04 80