Hemfosa genomför förvärv av 13 fastigheter i det prioriterade samhällssegmentet till ett totalt underliggande fastighetsvärde om 420 mkr. Merparten av fastigheterna är belägna i Västra Götaland med Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen som stora hyresgäster och verksamheter såsom vård, skola och äldreboenden. Övriga förvärvade samhällsfastigheter återfinns i Nynäshamn, Skövde respektive Österåker.

Samtidigt genomförs avyttringar till ett totalt underliggande fastighets­värde om cirka 140 mkr där fastigheter ur kontors-, logistik- och transaktionssegmenten sålts på orterna Uppsala, Gävle, Umeå och Eksjö.

”Det här är rationella affärer för Hemfosa, där vi fortsätter att växa med bra fastigheter inom vårt huvudsegment samhällsfastigheter och samtidigt renodlar vårt bestånd genom att växla ut fastigheter från övriga fastighetskategorier, säger Jens Engwall”, VD för Hemfosa Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Thagesson, COO, [email protected], mobil 070-592 94 70, växel 08-448 04 80

Stina Lindh Hök, Transaktionschef, [email protected], mobil 070-577 18 85