Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av en portfölj bestående av samhällsfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 135 mkr. Totalt består portföljen av 16 fastigheter i Sverige. Förvärvet innebär en betydande ökning av Hemfosas bestånd inom området vård- och omsorgsfastigheter.

Hemfosa förvärvar en fastighetsportfölj som består av 16 fastigheter i tio orter i Sverige, bland annat Gävle, Hässleholm, Skövde, Västerås och Gotland. Säljare är Humana AB. Fastigheterna är fullt uthyrda till omsorgsföretaget Humana AB som bedriver LSS- och HVB-boenden i fastigheterna. Tillsammans utgör fastigheterna cirka 7 000 kvm uthyrningsbar yta med en genomsnittlig avtalslängd på 13,6 år. Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 9,1 mkr.

Fastigheterna tillträddes den 30 juni 2017.

”Detta förvärv stärker ytterligare Hemfosas position inom omsorgs- och vårdfastigheter i Sverige. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt samarbete med Humana – en väletablerad och växande samhällsaktör i Norden.”, säger Stina Lind Hök, transaktionschef på Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Lindh Hök, transaktionschef, [email protected], mobil 070-577 18 85, kontoret 08-448 04 80