Fastigheten Koljan 9 i Halmstad centrum hyrs ut till Halmstad kommun. Fastigheten består av två byggnader om totalt 4 430 kvm och har tidigare stått tom. Sedan en tid har diskussion förts med Halmstad kommun om förhyrning av hela eller delar av fastigheten. Kommunen valde i början av 2019 att ge klartecken till att hyra hela fastighetens kontorsyta samt 20 parkeringsplatser med en hyrestid på 10 år. Byggnaderna kommer att anpassas för kommunens verksamheter och inflyttning beräknas ske under hösten 2019. 

”Vi arbetar aktivt med att hitta hyresgäster till våra vakanta ytor i regionen. Efter en bra dialog och ett nära samarbete med kommunen är vi glada över att kunna erbjuda funktionella och centralt belägna lokaler för de kommunala verksamheter som kommer att bli hyresgäster hos oss framöver, säger Jessica Thornander, Regionchef väst på Hemfosa Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:
Jessica Thornander 
Telefon: +46 706 91 02 32
E-post: [email protected]