Hemfosa investerar drygt 110 mkr i renovering och hyresgästanpassning av en befintlig vakant fastighet i centrala Göteborg. Fastigheten hyrs ut till SOS Alarm på ett 20-årigt avtal. Projektet är i linje med Hemfosas strategi att utveckla potentialen i befintligt fastighetsbestånd.

Hemfosa har tecknat ett hyresavtal med SOS Alarm avseende cirka 3 300 kvm i en vakant fastighet i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Avtalet innefattar renovering och hyresgästanpassning med beräknat färdigställande under andra halvåret av 2020. Hyresavtalet löper från tidpunkten för inflyttning och den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till drygt 110 mkr.

Hemfosa äger en intilliggande fastighet med cirka 22 000 kvm bestående av främst offentliga kontor. Fastigheten har idag en uthyrningsgrad om cirka 95 procent.

Göteborgs Stads vision för Gamlestaden är att utveckla stadsdelen till ett centrum och en sammanbindande länk mellan de nordöstra och centrala stadsdelarna. Hemfosa ser investeringen av fastigheten som ett led i den utvecklingen.   

– Hemfosa ska växa med både förvärv och projektutveckling och vi arbetar för närvarande med planering av flera spännande projekt i olika faser. Projektet i Gamlestaden är ett exempel på vår strategi att utveckla den stora potentialen i vår portfölj, dessutom i en expansiv stadsdel i Göteborg, kommenterar Annika Ekström, Fastighetschef på Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 

Annika Ekström, Fastighetschef, mobil 070-517 31 69, [email protected]