Hemfosa investerar i två samhällsfastigheter samt i en logistikfastighet till ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 230 mkr.

De två samhällsfastigheterna ligger i västra Stockholm där förskola och skola (årskurs F-6) kommer att uppföras för hyresgästen Pysslingen som tecknat 15-åriga hyresavtal. Fastigheterna omfattar en totalyta om 5 208 kvm. Tillträde sker när fastigheterna är slutbesiktade och hyresgästen har flyttat in, beräknat till den 1 juli 2015.

Vidare investerar Hemfosa i en fastighet i Västra Götaland som omfattar en totalyta om 13 283 kvm efter tillbyggnad. Ett 25-årigt hyresavtal är tecknat med hyresgästen. Projektet beräknas vara färdigställt i slutet av 2015.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50, växel 08-448 04 80