Prospektet avseende Hemfosas nyemission av preferensaktier har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets webbplats www.hemfosa.se.

Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel kan erhållas från Hemfosa och Swedbank. Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel kommer även att hållas tillgängligt på webbplatser hos Hemfosa (www.hemfosa.se) och Swedbank (www.swedbank.se/prospekt). Anmälan kan även göras via Avanza och Nordnet. Informationsbroschyr kommer att distribueras till Hemfosas aktieägare.

Finansiell och legal rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Hemfosa i samband med Erbjudandet.

Nacka den 20 november 2014

Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, Styrelseordförande, mobil: +46 705 94 5398

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: +46 706 90 6550, växel +46 8 448 04 80