Hemfosa tecknar tre nyuthyrningar i Mölndal. I fastigheten Tulpanen 3 i Södra Porten, har två nya hyresavtal tecknats. Det är dels ett femårigt avtal med Thorlabs Sweden AB avseende lokaler med en yta om 1 500 kvm, dels ett fyraårigt avtal med Västra Götalandsregionen avseende lokaler med en yta om 1 600 kvm. Hyresavtalen gäller från och med maj respektive juni 2015.

Hemfosa har även hyrt ut resterande yta i Gasmätaren 2, som därmed är helt uthyrd. Hyresgäst är Sortimo på ett femårigt avtal som gäller från och med maj 2015.

Hemfosa har även tecknat ett tioårigt hyresavtal med Landstinget i Uppsala län avseende lokaler med en yta om 2 400 kvm i fastigheten Kungsängen 15:1 i Uppsala. Hyresavtalet gäller från och med juli 2015. Samt ett tioårigt avtal med Västra Mälardalens Kommunalförbund i fastigheten Botulf 4 i Köping med en yta om 1 700 kvm som gäller från nov 2015.

– Nyuthyrningarna är ett resultat av ett kontinuerligt och strukturerat arbete i vår förvaltning med att hitta nya hyresgäster och förlänga hyresavtal, säger COO Lars Thagesson i en kommentar.